Work 3

Asiakas: JKO Consulting

Projektina oli toteuttaa behind the scenes -kuvat asiakkaan tuottaman tv-pilotin kuvauksista talvella 2021. Koska kuvia tultaisiin käyttämään muun muassa rahoittajien raporttien yhteydessä dokumenttina toteutetusta hankkeesta, kuvien tuli olla dokumentaarisen toteavia, aidoista tilanteista otettuja. Samalla piti huomioida, että kuvia tultaisiin tarvitsemaan myös projektin pr-käyttöön. Kuvia tultaisiin käyttämään ensisijaisesti yksittäisinä kuvina, mutta projektin kotisivuilla (https://makumatkalla.fi/blogi/) on julkaistu projektista kuvasarja.

Rahoittajat saivat käyttöönsä myös lyhyen ’taustojen takana’ videon muun muassa omiin medioihinsa. 

Projektin suunnittelu oli aloitettu jo alkusyksystä 2020, jolloin suunniteltiin budjetointi, mahdolliset rahoituskanavat. Syksyllä sovittiin alustavasti kuvauspaikat ja niiden aikataulut. Pohjana sekä kuvauksille että kuvauspakoille toimi työryhmän kanssa yhdessä luotu käsikirjoitus.

Work 3

Asiakas: JKO Consulting

Projektina oli toteuttaa behind the scenes -kuvat asiakkaan tuottaman tv-pilotin kuvauksista talvella 2021. Koska kuvia tultaisiin käyttämään muun muassa rahoittajien raporttien yhteydessä dokumenttina toteutetusta hankkeesta, kuvien tuli olla dokumentaarisen toteavia, aidoista tilanteista otettuja. Samalla piti huomioida, että kuvia tullaan käyttämään myös projektin pr-käyttöön. Kuvia käytettäisiin ensisijaisesti yksittäisinä kuvina, mutta muun muassa projektin kotisivuilla (https://makumatkalla.fi/blogi/) on julkaistu projektista kuvasarja, joka tiivistää projektin.

Rahoittajat saivat käyttöönsä myös lyhyen ’taustojen takana’ videon lisäksi omiin medioihinsa. 

Projektin suunnittelu aloitettiin aktiivisesti jo loppukesästä 2020, jolloin suunniteltiin budjetointi ja mahdolliset rahoituskanavat. Syksyllä sovittiin alustavasti kuvauspaikat ja niiden aikataulut. Pohjana sekä kuvauksille että kuvauspakoille toimi työryhmän kanssa yhdessä luotu käsikirjoitus.

JKO Consulting: Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja toteutustapa

HANKKEEN TAVOITTEET
 

Haukivuoren ja Mikkelin alueella toimii runsaasti korkeatasoiseen osaamisen perustuvia vihannesten -ja juuresten sekä marjojen kasvatukseen keskittyneitä maatiloja sekä myös muita elintarvikelan tuottajia. Alueelle on keskittynyt myös valtakunnallisesti merkittävien luomuviljelijöiden verkosto.

Haukivuorelta ja lähiseuduilta löytyy runsaasti myös erilaisia luonto-ja kulttuurimatkailuun soveltuvia kohteita.

Vapaa-ajan asukkaiden ja ns. valtakunnallisen yleisön silmin katsottuna Haukivuoren alueen matkailu-ja elinkeinomarkkinointia palveleva alueellisten vahvuuksien esille nostaminen ja aktiivinen markkinointi ei ole nykytila-arvion mukaan kovin näkyvää, joten hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yksi syyskauteen ja sadonkorjuuaikaan sijoittuva luonto-ja ruokaohjelmaformaatin pilottijakso, mikä tulisi olemaan osa 8 ohjelmasarjan pituiseksi suunniteltua kokonaisuutta.

Ohjelmasarjakokonaisuuden tavoitteena tulisi olemaan Haukivuoren ja Mikkelin alueen vahvuuksien ja osaamisen esille nostaminen ja matkailijoiden mielenkiinnon herättäminen aluetta kohtaan positiivissävyteisen markkinointiviestinnän avulla.

Videoiden ja erilaisten ohjelmasarjojen merkitys digitaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa on kasvamassa yhä tärkeämmäksi, sillä erilaisiin sähköisiin markkinointikanaviin monikanavaisesti jaettavissa olevat ohjelmasisällöt auttavat välittämään printtimediaa tehokkaammin tarinoita ja tunteita. Katsojien tunnekokemukset auttavat saamaan aikaan vahvemman muistijäljen, mikä tukee kiinnostusta ohjelmassa esiin nostettuja teemoja kohtaan. 

Hankkeen avulla halutaan nostaa Haukivuoren ja Mikkelin alueen tunnettavuutta koko Suomen alueella korkealaatuisten elintarvikkeiden tuotantoalueena kuten myös ainutlaatuisten luontoelämysten maakuntana. 
 

HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA


Hanke koostuu ohjelmasarjan pilottijaksojen suunnittelusta, käsikirjoittamisesta sekä kuvausten ohjaamisesta sekä teknisestä toteutuksesta ja jälkituotannosta, minkä jälkeen valmiit pilottisarjan jaksot ovat markkinointi-ja myyntityön jälkeen julkaistavissa joko kaupallisella kanavalla tai muilla vaihtoehtoisilla julkaisukanavilla kuten esim. yhteistyöyritysten ja - tahojen markkinointikanavilla.

Hankkeen kokonaisuudesta tulevat vastaamaan ohjaaja, 3 käsikirjoittajaa, 2 juontajaa sekä ohjelmien kuvauksista vastaavat tuotantoyhtiöt kamera-, ääni- ja valokalustoasiantuntijoineen sekä jälkituontantovaiheessa mukaan tulevat grafiikan ja musiikin sekä äänen käsittelyn ammattilaiset

Hankkeen edistymistä seurataan Haukivuorelaiset ry:n hallituksen kokouksissa säännöllisesti.

kohderyhma.jpg